OZNAM - Obnovenie dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v zmysle Zákona č.657/2004 o tepelnej energetike a Vyhlášky č.152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, pristupuje k obnoveniu dodávky ústredného kúrenia pre odberateľov od 02.05.2011 od 17:00 hod., a to po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja.

Dňa 10.5.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 20:00 hod.

V dňoch 07.05.2011 - 09.05.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 17:00 hod.

V dňoch 05.05.2011- 06.05.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 17:00 hod.

V dňoch  03.05.2011- 04.05.2011  bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 17:00 hod.

 

V prípade zmeny v režime dodávky ústredného kúrenia bude TEHO operatívne informovať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, dispečingu či oznamom v médiách.