OZNAM TEKO: OPRAVA POTRUBIA

V stredu 2. marca 2011 bude spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vykonávať opravu potrubia na Postupimskej a Maurerovej ulici v Košiciach. Odberatelia na uvedených uliciach budú mať v čase od 7.00 do 19.00 hod. dočasné obmedzenie dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Spoločnosť pri plánovaní tejto opravy zohľadnila vonkajšie teploty v Košiciach, ktoré sú avizované v rozmedzí 6 až 8 °C. Dodávky tepla a teplej úžitkovej vody budú obnovené okamžite po sprevádzkovaní potrubí.

Oprava 2. marca 2011 bude pozostávať z výmeny potrubí na Postupimskej a Maurerovej ulici. Práce sú pokračovaním opravy havárie, ku ktorej došlo 22. a 23. februára 2011. Vzhľadom na silný mráz a vietor bola oprava v dané dni riešená len provizórne a to dočasným zavarením netesností na potrubí, aby mohli byť urýchlene obnovené dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.