OZNAM TEKO: ĎALŠIE DOČASNÉ OBMEDZENIE DODÁVOK TEPLA

Košice 23. februára 2011 – Po ukončení včerajšej opravy na rozvodoch Tepláreň Košice, a. s. začala spoločnosť vo večerných hodinách obnovovať dodávky tepla pre ulice Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova v Košiciach. Následne však Tepláreň Košice, a. s. zaznamenala ďalšiu netesnosť na Maurerovej ulici. Z tohto dôvodu spoločnosť musela pozastaviť obnovovanie dodávok tepla a vzhľadom na vonkajšie mínusové teploty pristúpila ku provizórnemu riešeniu.

„V nočných hodinách sme odberateľom tepla na uvedených uliciach obnovili dodávky tepla pre ústredné kúrenie so zníženou teplotou. Naši zamestnanci okamžite začali pracovať na odstránení poruchy,“ povedal Ing. Milan Habán, výrobný riaditeľ Tepláreň Košice, a. s.

Technická porucha, ku ktorej došlo v pondelok na Postupimskej ulici v Košiciach nebola zavinená spoločnosťou Tepláreň Košice, a. s. Pri analýze vzniku poruchy bolo zistené, že počas vykonávaných zemných prác treťou osobou v ochrannom pásme horúcovodu došlo ku poškodeniu kanalizačného potrubia a potrubného kanálu spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. Agresívna kanalizačná voda sa dlhodobo dostávala na potrubia TEKO, čo spôsobilo vznik netesnosti na rozvodoch tepla. Náklady spojené s týmto obmedzením dodávok tepla bude v plnej miere znášať Tepláreň Košice, a. s., nakoľko meranie spotreby tepla je realizované na výmenníkových staniciach odberateľa tepla.

Za vzniknutú situáciu sa Tepláreň Košice, a.s. ospravedlňuje a o aktuálnom stave bude verejnosť naďalej informovať na www.teko.sk.

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, prostredníctvom ktorej Tepláreň Košice, a. s. zásobuje košické domácnosti na uliciach Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova bude verejnosť taktiež informovať na www.teho.sk.