OZNAM TEKO: DOČASNÉ OBMEDZENIE DODÁVOK TEPLA

V pondelok 21. februára 2011 približne o 20.00 hod. došlo na Postupimskej ulici v Košiciach na rozvodoch Tepláreň Košice, a. s. (TEKO) ku vzniku netesností. Z tohto dôvodu spoločnosť dočasne prerušila dodávky tepla pre zákazníkov TEKO na košických sídliskách Ťahanovce a Dargovských hrdinov. Zamestnanci spoločnosti po lokalizácii poruchy a vyvretí poruchového úseku začali o 22:30 hod. pracovať na obnovení dodávok tepla pre uvedené sídliská. Dodávky tepla boli obnovené pre väčšinu ulíc približne o 02:15 hod. (22. februára 2011).

Zamestnanci spoločnosti TEKO v súčasnosti intenzívne pracujú na urýchlenom odstránení poruchy.

Aktuálne:

18:16 - „Pri analýze vzniku poruchy bolo zistené, že počas vykonávaných zemných prác došlo ku poškodeniu kanalizačného potrubia a potrubného kanálu spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. Agresívna kanalizačná voda sa dostávala na potrubia TEKO, čo spôsobilo vznik netesnosti na rozvodoch tepla,“ povedal Ing. Milan Habán, výrobný riaditeľ Tepláreň Košice, a. s.
Obnovenie dodávok tepla a teplej vody sa predpokladá po vykonaní skúšok tesnosti približne o 19,00 hod.
Náklady spojené s týmto obmedzením dodávok tepla bude v plnej miere znášať Tepláreň Košice, a. s., nakoľko meranie spotreby tepla je realizované na výmenníkových staniciach odberateľa tepla.

13:29 - „Už sme identifikovali presné miesto netesnosti na potrubí a momentálne zisťujeme rozsah poškodenia. Ak nenastanú žiadne komplikácie, dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre ulice Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova v Košiciach by sme mali obnoviť najneskôr do polnoci dnešného dňa. Robíme všetko preto, aby sa tak stalo čo najskôr,“ povedal Ing. Milan Habán, výrobný riaditeľ Tepláreň Košice, a. s.

9:00 - „Zákazníkom TEKO na uliciach Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova sa ospravedlňujeme, ale dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre túto časť sídliska Dargovských hrdinov môžeme obnoviť až po odstránení technickej poruchy. Robíme všetko preto, aby sa tak stalo v čo najkratšom čase. O ďalšom vývoji budeme verejnosť informovať na internetovej stránke www.teko.sk“, povedal Ing. Milan Habán, výrobný riaditeľ Tepláreň Košice, a. s.

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným bude občanov, ako aj inštitúcie z dotknutých ulíc informovať prostredníctvom www.teho.sk, ako aj na telefónnych linkách 055 / 636 0999, 636 0991 (DISPEČING), hneď po obdŕžaní aktuálnych informácií od spoločnosti TEKO.