Byty na Golianovej ul.č.33 - Oznam

Oznamujeme obyvateľom mesta Košice, že na webovej stránke mesta Košice www.kosice.sk bola dňa 18.1.2011 zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o pridelenie bytov na Golianovej ul. č. 33.