Cena tepla pre rok 2011

Na základe oznámenia (dňa 18.1.2011) o fakturovaných cenách nakupovaného tepla od  spoločnosti  Tepláreň Košice, a.s. (TEKO),  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) premietla zvýšené ceny TEKO do svojich fakturovaných cien tepla, nakoľko TEKO ako strategický dodávateľ tepla zvýšil cenu  s DPH o 4,9 %.

Fakturované ceny tepla TEHO na rok 2011 oproti roku 2010 predstavujú zvýšenie pre domácnosti o 4,82%,  pre ostatných odberateľov o 0,88 % vrátane DPH.

Keďže  Mesto Košice nesúhlasí so zvýšením ceny tepla TEKO,  pripravuje podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o prehodnotenie ceny. V prípade úspechu podania spoločnosť TEHO bezodkladne upraví fakturované ceny našim odberateľom.

 

Maximálne ceny tepla pre spoločnosť TEHO sú určené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0230/2011/T na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.