Kontaktné miesto - OZNAM

Kontaktné miesto  TEHO na Magistráte mesta Košice bude  dočasne zatvorené do 31.1.2011, z dôvodu obsadenia pracoviska č.7 oddelením správy daní MMK  .

Zatiaľ Vás radi privítame  v sídle našej spoločnosti na Komenského ul. 7  v Košiciach, kde bude otvorené Kontaktné miesto od 3.1. 2011.

Za porozumenie ďakujeme.