Úspešný kontrolný audit spoločnosti

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice dňa 29. novembra 2010 úspešne absolvovala prvý kontrolný audit, uskutočnený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o.

Audítori na základe výsledkov skonštatovali, že spoločnosť má zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa noriem ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 a smerníc OHSAS 18001:2007.