Spoločne pre Jazero

Spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) a Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) sa stretli s pozvanými správcovskými spoločnosťami a zástupcami spoločenstiev vlastníkov bytov, aby im spoločne prezentovali projekt „Náhrada parného systému CZT horúcovodným“ na Sídlisku Nad Jazerom.

V úvode stretnutia predseda predstavenstva a zároveň nový generálny riaditeľ TEKO Ing. Ivan ZICH vysvetlil nevyhnutnosť výmeny parného systému za horúcovodný. Podľa jeho slov je TEHO stabilným a priamym partnerom pre tento projekt. Zároveň informoval prítomných o tom, že projekt priameho pripojenia TEKO realizovať nebude, ale oveľa viac sa sústredí na hlavný predmet svojej činnosti – výrobu tepla a elektrickej energie. Viac uvedie spoločnosť TEKO po tlačovej konferencii v pondelok 20. 09. 2010.

Ing. Ladislav Knobloch , konateľ - riaditeľ spoločnosti TEHO poďakoval  generálnemu riaditeľovi TEKO za to, že prišiel na stretnutie. Zdôraznil, že Memorandum o spolupráci a podpísaná rámcová zmluva sa začína plniť a rekonštrukcia výmenníkových staníc prebehne v troch etapách plynule, bez prerušenia dodávok tepla a TÚV. Zároveň vyzdvihol konštruktívny prístup, ktorý je predovšetkým v prospech nie len občanov MČ Nad Jazerom, ale aj ostatných košických mestských častí.

Obchodný riaditeľ  TEHO  Ing. Peter Schwartz v ďalšom predstavil stratégiu spoločnosti pre Jazero - rekonštruovať staré, už dosluhujúce výmenníkové stanice, a zároveň budovať nové kompaktné odovzdávacie stanice tepla čo najbližšie k spotrebe, t.j. do domov.

 

V nasledujúcej diskusii odzneli viaceré otázky, na ktoré odpovedali zástupcovia oboch spoločností. Vzhľadom na nedávne zmeny v postojoch jednej zo spoločností najčastejšie rezonovala otázka, či predstavený projekt je už posledná verzia stratégie pre Jazero. Predstavitelia oboch spoločností, TEHO aj TEKO, deklarovali, že rekonštrukcia je nevyhnutná a podpísané zmluvy sú platné a vypovedateľné len pod vysokými sankciami.

 

 

Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v  Reštaurácií Kolienko na Sídlisku Nad jazerom 16. 9. 2010  sa zúčastnilo viac ako 50%  zástupcov spoločenstiev a správcovských spoločností, ktorí dostali odpovede na všetky otázky, ktoré ich zaujímali. Zo stretnutia odchádzali spokojní, s informáciami, ktoré môžu interpretovať vlastníkom bytov. Škoda, že pani starostka MČ Nad Jazerom sa zapísala a odišla bez toho, aby si vypočula prezentovaný projekt.