Čo urobiť pred vykurovacou sezónou?

Na základe toho, že vykurovacie obdobie dané Vyhláškou MHSR č.152/2005  Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa začína  1 . septembra, spoločnosť TEHO žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné  rozvody  v bytových domoch a ventily v byte. 

Predovšetkým vo vlastnom záujme by si mali správcovia domov preveriť stav vnútorných stupačkových rozvodov v bytových domoch, skontrolovať a pootvárať uzatváracie a regulačné  armatúry, ktoré sú často pri nábehu ÚK zatvorené. 

Vlastníkom bytov spoločnosť TEHO odporúča, aby  na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch ) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť  radiátor priamo v byte alebo sa celá stupačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí.

 Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stupačiek sa docieli, že  nábeh ústredného kúrenia bude čo najkratší  a bezproblémový.