Celosystémová odstávka tepla 22.6.2010 - 24.6.2010

Od 22.6.2010 do 24.6.2010 do 24:00 hod je v celom meste celosystémová odstávka tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s. Je nevyhnutná, opakuje sa každý rok a slúži na servis technologického zariadenia.

Všetky informácie o odstávkach sú uvedené na našej stránke, a zároveň boli zaslané jednotlivým správcovským spoločnostiam, ktoré majú zabezpečiť informovanosť jednotlivých koncových odberateľov.

O celosystémovej odstávke boli informácie uvedené aj v médiách, napr. Košický Večer, Rádio Košice.