Aktuality

Oznam - Havarijná odstávka 7.1.2021- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 7.1. 2021 od 12:00 hod. z dôvodu havarijnej poruchy na horúcovodnom systéme zo strany nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s. došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK  vo všetkých lokalitách mesta.

Porucha bola odstránená a dodávka TÚV a ÚK bola dňa 8.1.2021 od 10:30 hod. obnovená.

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.

Režim dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

- odo dňa 13.10.2020 - dodávka ÚK bez prerušenia do odvolania

- dňa 09.10. - 12.10.2020 - dodávka ÚK bez prerušenia

V prípade zmien budeme verejnosť  o tom informovať na našej web stránke.

Podnájom nebytových priestorov

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice ponúka  na Podnájom nebytové priestory v odovzdávacích staniciach v MČ Košice -   Nad Jazerom.

 

Viac informácií TU