Aktuality

OZNAM - Podnájom nebytových priestorov - verejná súťaž

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že podklady k súťaži "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom" sa nachádzajú v sekcii  "Verejnosť"
  https://www.teho.sk/verejnost/inzercia/inzercia

OZNAM - režim dodávky tepla - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie bude dodávka tepla  cez ústredné vykurovanie (ÚK) pre zmluvných odberateľov nasledovná:

V dňoch  od 09.10.2017- dodávka ÚK bez prerušenia do odvolania.

 

Voľná pracovná pozícia

Hľadáme zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu údržbár - zvárač.Viac TU