Brigáda na Mestskej plavárni alebo Červenej hviezde

Voľná pracovná  pozícia - brigáda na kúpalisku Mestská plaváreň alebo Červená hviezda:

Upratovač

Bufetárka

Pokladníčka

 

  • upratovacie práce v areáli
  • predavačka v bufete
  • predaj lístkov / pokladňa

 Požadované kvalifikačné a osobnostné predpoklady:

  •  vek nad 18 rokov, študent SŠ/VŠ,
  •  dobrý zdravotný stav.

Termín nástupu: letná sezóna kúpaliska

Kontaktná osoba:  Ing. Katarína Babilonská

Telefón: 055/ 6007 129

Žiadosť o prijatie na brigádu možno zasielať elektronicky na e-mailové adresy: teho@teho.sk alebo sekretariat@teho.sk, osobne do podateľne spoločnosti na Komenského ul. č.7, prípadne poštou na adresu spoločnosti.